Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens näringslivsutskotts sammanträde 2019-06-04 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-06-04

Paragrafer:

§ 35-46

Tillkännagivandet publicerades:

2019-06-17

Tillkännagivandet tas bort:

2019-07-08

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-06-17 av Yngve Hamberg