Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens näringslivsutskotts sammanträde 2019-08-13, § 57 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-08-13

Paragrafer:

§ 57

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-13

Tillkännagivandet tas bort:

2019-09-04

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-08-13 av Yngve Hamberg