Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens näringslivsutskotts sammanträde 2019-04-09 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-04-09

Paragrafer:

§ 23-34

Tillkännagivandet publicerades:

2019-04-26

Tillkännagivandet tas bort:

2019-05-18

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-04-26 av Yngve Hamberg