Justerat protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde 2019-04-17 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadutskott

Sammanträdesdatum:

2019-04-17

Paragrafer:

§ 1-14

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-03

Tillkännagivandet tas bort:

2019-10-24

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-10-03 av Yngve Hamberg