Justerat protokoll från kommunstyrelsens skolutskott

Protokollet från kommunstyrelsens skolutskotts sammanträde 2019-09-09

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens skolutskott 

Sammanträdesdatum:

2019-09-09

Paragrafer:

§ 36-43

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-14

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-04

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-10-14 av Yngve Hamberg