Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott

Protokollet från kommunstyrelsens sociala utskotts sammanträde
2019-08-19 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens sociala utskott 

Sammanträdesdatum:

2019-08-19

Paragrafer:

§ 99-119

Tillkännagivandet publicerades:

2019-08-27

Tillkännagivandet tas bort:

2019-09-17

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-08-27 av Yngve Hamberg