Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott

Protokollet från kommunstyrelsens sociala utskotts sammanträde
2019-09-12 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens sociala utskott 

Sammanträdesdatum:

2019-09-12

Paragrafer:

§ 122-138

Tillkännagivandet publicerades:

2019-09-24

Tillkännagivandet tas bort:

2019-10-16

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-09-24 av Yngve Hamberg