Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott

Protokollet från kommunstyrelsens sociala utskotts sammanträde 2019-01-10 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens sociala utskott 10 januari

Sammanträdesdatum:

2019-01-10

Paragrafer:

§ 1-12

Tillkännagivandet publicerades:

2019-03-14

Tillkännagivandet tas bort:

2019-04-04

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-03-14 av Yngve Hamberg