Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott

Protokollet från kommunstyrelsens sociala utskotts sammanträde 2019-02-21 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens sociala utskott 21 februari

Sammanträdesdatum:

2019-02-21

Paragrafer:

§ 17-27

Tillkännagivandet publicerades:

2019-03-14

Tillkännagivandet tas bort:

2019-04-04

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-03-14 av Yngve Hamberg