Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts sammanträde 2019-03-26 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 
 26 mars

Sammanträdesdatum:

2019-03-26

Paragrafer:

§ 14-26

Tillkännagivandet publicerades:

2019-03-29

Tillkännagivandet tas bort:

2019-04-23

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-03-29 av Yngve Hamberg