Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts sammanträde 2019-02-05 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 
 
5 februari

Sammanträdesdatum:

2019-02-05

Paragrafer:

§ 1-13

Tillkännagivandet publicerades:

2019-03-14

Tillkännagivandet tas bort:

2019-04-04

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-03-14 av Yngve Hamberg