Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg 

Protokollet från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Bergs sammanträde 2019-10-09 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg

Sammanträdesdatum:

2019-10-09

Paragrafer:

§ 34-36

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-09

Tillkännagivandet tas bort:

2019-10-30

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-10-09 av Yngve Hamberg