Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Protokollet från pensionärs- och tillgänlighetsrådets sammanträde 2019-03-13 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Pensionärs- och tillgänlighetsrådet

Sammanträdesdatum:

2019-03-13

Paragrafer:

§ 16-20

Tillkännagivandet publicerades:

2019-03-25

Tillkännagivandet tas bort:

2019-04-16

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-03-25 av Yngve Hamberg