Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Protokollet från pensionärs- och tillgänlighetsrådets sammanträde 2019-04-25 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Pensionärs- och tillgänlighetsrådet

Sammanträdesdatum:

2019-04-25

Paragrafer:

§ 21-35

Tillkännagivandet publicerades:

2019-04-30

Tillkännagivandet tas bort:

2019-05-21

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-04-30 av Yngve Hamberg