Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Protokollet från pensionärs- och tillgänlighetsrådets sammanträde 2018-02-08 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Pensionärs- och tillgänlighetsrådet

Sammanträdesdatum:

2018-02-08

Paragrafer:

§ 1-10

Tillkännagivandet publicerades:

2018-03-01

Tillkännagivandet tas bort:

2018-03-23

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:


 

 

Sidan publicerad 2018-03-01 av Malin Johansson