Kommunfullmäktige sammanträder den 24 april

Kommunfullmäktige sammanträder den 24 april kl 14.30 i Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus. Mötet är öppet för allmänheten.

Tillkännagivande av sammanträde


Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum och tid: 2019-04-24 kl 14.30

Sammanträdesplats: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus

Aktuella handlingar: KungörelsePDF

Sidan publicerad 2019-04-15 av Malin Johansson