Kommunstyrelsen sammanträder 2 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder den 2 oktober 2019. Mötet är öppet för allmänheten från och med ärende 4, det vill säga kl 14.30.

Tillkännagivande av sammanträde

Organ:     

 Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum och tid:

2019-10-02 kl 8.15

Sammanträdesplats:

Nämndrummet, förvaltningshuset

Tillkännagivandet publicerades:

2019-09-24

Aktuella handlingar

KallelsePDFSidan publicerad 2019-09-24 av Stina Hylén