Dela sidan på sociala medier

Policys, planer & program

Agenda 21 handlingsprogramPDF

Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan för Bräcke kommuns grundskolorPDF

ArbetsmiljöpolicyPDF

Barn- och ungdomsplan 2012-2015PDF

Barnchecklista för Bräcke kommunPDF

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevaldaPDF

BiblioteksplanPDF

Energi- och klimatstrategi, Målsättningar för energi- och klimatstrategi 2008-2012PDF
Energi- och klimatstrategi, Handlingsplan för energi- och klimatstrategi 2008-2012PDF

EnergieffektiviseringsstrategiPDF

Folkhälsa, aktivitetsplan 2013PDF

Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011-2015PDF

FriskvårdspolicyPDF

IntegrationspolicyPDF

InvesteringspolicyPDF

IT-policyPDF

JämställdhetsplanPDF

KommunikationspolicyPDF

KriskommunikationsplanPDF

Kulturpolicy för Jämtlands länPDF

MedarbetarpolicyPDF

MiljöpolicyPDF

MåltidspolicyPDF

Policy för vruhemsändningsbidragPDF

Plan för kommersiell servicePDF

Plan för äldre och funktionshindrade i Bräcke kommun 2012-2015PDF

Policy avseende farliga förmånerPDF

Program för bidrag till föreningslivet inom kultur och fritid i Bräcke kommunPDF

RehabiliteringspolicyPDF

Samverkansplan Ökad trygghet 2013-2015PDF

Sotningsfrister och brandskyddskontrollPDF

UtvecklingsplanPDF

Våld och hot, handlingsplanPDF

Övergripande miljömålPDF

Översiktsplan, Kap  1 Inledning PDF
Översiktsplan, Kap  2 Kommunbeskrivning  PDF
Översiktsplan, Kap 3 Allmänna intressen, planeringsförutsättningar PDF
Översiktsplan, Kap  4 Grunddragen i mark- och vattenanvändningen  PDF
Översiktsplan, Kap 5 Miljö- och riskfaktorer PDF
Översiktsplan, Kap 6 Generella rekommendationer PDF
Översiktsplan, Kap 7 Riksintressenas behandling PDF
Översiktsplan, Kap 8 Planens konsekvenser, Kap 9 Underlagsmaterial, Kap 10 Plankarta,  Kap 11 Bilaga PDF
Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för del av Bräcke samhälle i Bräcke kommunPDF
Översiktplan, Bilaga till fördjupad översiktsplan för del av Bräcke samhälle i Bräcke kommunPDF
Översiktsplan, Vindkraft i Bräcke kommun. PDF
Vindkraftens lokala nyttaPDF

Sidan publicerad 2016-12-19 av Cattis Olsson