Dela sidan på sociala medier

Befolkningsregistret

Befolkningsregistret KIR är ett fristående register över kommunens invånare. Person-uppgifterna i KIR hämtas från Skatteverket och uppdateras en gång i veckan.

Registret användas av kommunens samtliga nämnder, bland annat för att: 

 • kontrollera att de personer som lämnar in medborgarförslag bor i kommunen,
 • ta fram befolkningsstatistik,
 • fastställa fastighetsägare,
 • hantera fakturor, samt
 • hämta uppgifter om överförmyndarnämndens huvudmän och anhöriga (för tillsyn).

KIR används även för att förse verksamhetssystemen Procapita, vilket används av vård- och omsorgsavdelningen, sociala avdelningen och skol- och barnomsorgsavdelningen, samt Solen (GIS-programmet) med uppdaterade person- och adressuppgifter.

 Vilka personuppgifter finns registrerade?

I KIR finns följande uppgifter registrerade:

 • fullständigt namn,
 • personnummer,
 • folkbokföringsadress,
 • kön,
 • födelseland,
 • födelseförsamling/födelsekommun,
 • medborgarskap,
 • civilstånd,
 • make/maka
 • fastighetsbeteckning,
 • vårdnadshavare (om personen är under 18 år), samt
 • barn (om barnet är under 18 år).

Laglig grund för registreringen/behandlingen

Som det går att läsa ovan använder Bräcke kommun befolkningsregistret KIR för flera olika ändamål. Detta innebär att den lagliga grunden för de personuppgiftsbehandlingar som kommunen genomför kan variera. Exempelvis kan den lagliga grunden 6.1 e) i dataskyddsförordningen (myndighetsutövning) användas när överförmyndarnämnden behöver hämta uppgifter om huvudmän. Samma lagliga grund kan användas då bygg- och miljönämnden handlägger bygglov.

Därutöver kan den lagliga grunden 6.1 e) allmänt intresse användas för att föra register över sina invånare. Detta då det kan anses vara av allmänt intresse att kommunen vet vilka som bor i kommunen.

Vilka har åtkomst till personuppgifterna?

Det är endast de personer som behöver ha tillgång till befolkningsregistret för att kunna utföra sitt arbete som har det.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för befolkningsregistret är både kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, valnämnden samt överförmyndarnämnden. Detta då varje nämnd (och styrelsen) är ansvarig för sina egna personuppgiftsbehandlingar, det vill säga sökningar i befolkningsregistret.

Lämnas personuppgifterna ut?

Ja, uppgifterna i befolkningsregistret kan komma att lämnas ut till exempelvis media och allmänhet. Detta i enlighet med offentlighetsprincipen.

I vissa fall kan det dock skada en person att uppgifter om denne lämnas ut. Det kan t.ex. gälla någon som är hotad eller förföljd. I dessa fall lämnas personuppgifterna inte ut.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna i befolkningsregistret raderas ett år efter att personer avlider eller flyttar från kommunen.

Sidan publicerad 2017-10-06 av Liv Edström