Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Nästa sammanträde blir 3 maj 2019

i rum Flataklocken, kommunkontoret i Ånge, med början kl 9:00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

ÄRENDELISTA (kompletteras med fler ärenden senare)

1. Val av justerare
2. Upprop
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Kontroll av jäv/intressekonflikt
5. Information                   
6. Anmälningar av delegationsbeslut
7. Meddelanden
8. Övriga frågor


 Möten 2019

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.


11 januari, utbildning

25 januari

1 mars

6 mars, utbildning

3 maj

14 juni

 6 september
 4 oktober
 8 november
 16 december

Sidan publicerad 2019-03-14 av Yngve Hamberg