Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Nästa sammanträde blir 15 november 2019

Kommunhuset i Ånge kl 09.00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare
2. Upprop
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Påminnelse om jäv/intressekonflikt
5. Information   
6.
7.
8. Meddelanden
9. Övriga frågor


 Möten 2019

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.


11 januari, utbildning

25 januari

1 mars

6 mars, utbildning

3 maj

14 juni

 13 september
 4 oktober
 8 november
 16 december

Sidan publicerad 2019-10-11 av Yngve Hamberg