Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Sammanträdet 2 november 2018

i mötesrum Flataklocken, Ånge kommunkontor, med början kl 9:00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare
2. Upprop
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Kontroll av jäv/intressekonflikt
5. Information                   
6. Bygglov fritidshus, Västernäset, Ånge kommun        
7. Begäran om planbesked, Anviken, Bräcke kommun            
8. Bygglov pannanläggning, Gällön, Bräcke kommun                      
9. Detaljplaneändring, Gällön, Bräcke kommun
10. Strandskyddsdispens, Borgsjöbyn, Ånge kommun 
11. Budget 2019
12. Kommunplan 2019, texter
13. Internkontrollplan 2019
14. Indexuppräkning av timtaxor
15. Anmälningar av delegationsbeslut
16. Meddelanden
17. Övriga frågor                               

 

 Sammanträden 2018

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

 

26 januari

2 mars

4 maj

15 juni

27 augusti

28 september

 2 november
 7 december

Text

Sidan publicerad 2018-11-01 av Yngve Hamberg