Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Sammanträdet 7 december 2018

i nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke, med början kl 9:00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare
2. Upprop
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Kontroll av jäv/intressekonflikt
5. Information                   
6. Ändring av detaljplan, Bräcke 4:73
7. Skylt, Gällön 3:40
8. Ändrad bärighetsklass, Sågvägen i Gällö
9. Ändrad bärighetsklass, Industrigatan i Bräcke
10. Återtagande av vitesföreläggande, Byn 1:34
11. Byggsanktionsavgift, Anviken 1:61
12. Upphävande av byggsanktionsavgift, Klöstre 2:83
13. Bygglov ändrad användning, Klöstre 2:83
14. Detaljplaneändring, Haverö Prästbord 1:1
15. Riktlinjer undantag från renhållningsordningen avs slamtömning
16. Anmälan miljöfarlig verksamhet, Ubyn 2:119
17. Anmälan miljöfarlig verksamhet, Bensjö 2:29 och 2:62
18. Behovsutredning miljö- och hälsoskydd
19. Kommunplan 2019-202120. Internbudget 2019
21. Attestantförteckning
22. Sammanträdesplan 2019
23. Anmälningar av delegationsbeslut
24. Meddelanden
25. Övriga frågor

 

 Sammanträden 2018

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

 

26 januari

2 mars

4 maj

15 juni

27 augusti

28 september

 2 november
 7 december

Text

Sidan publicerad 2018-11-28 av Yngve Hamberg