Dela sidan på sociala medier

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter. Nämndens möten är inte offentliga.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Sammanträdet 7 nov 2017

i Förvaltningshuset, Bräcke med början kl 8:30

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare

2. Upprop

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Kontroll av jäv/intressekonflikt

      Kontroll av jävPDF

5. Information

       - Verksamhetsinformation
       - Revidering av renhållningsordningen
                    
6. Anmälning av delegeringsbeslut        

      Miljö- och hälsoskydd 2017-09-09--2017-11-02
      Bygglov m m 2017-09-09--2017-11-02     

7. Gemensam nämnd och förvaltning Bräcke-Ånge

      TjänstemannaförslagPDF avtal
      Förslag till avtalPDF    
      TjänstemannaförslagPDF reglemente 
      Förslag till reglementePDF      

8.  Kommunplan 2018-2020, nämndens verksamhet

      TjänstemannaförslagPDF
      KommunplanPDF

9.  Internbudget 2018

       TjänstemannaförslagPDF 

10.  Förlängt slamtömningsintervall, Anviken

       TjänstemannaförslagPDF 

11.  Klagomål på ovårdad tomt, Döviken

       TjänstemannaförslagPDF 

12.  Ljus- och skyltanordning, Bräcke 4:9

       TjänstemannaförslagPDF 
       SituationsplanPDF m mPDF
       Yttrande från TrafikverketPDF

13.  Ljus- och skyltanordning, Bräcke 4:50

       TjänstemannaförslagPDF 
       Situationsplan m mPDF

14.  Ljus- och skyltanordning, Bräcke 4:8

       TjänstemannaförslagPDF 
       Situationsplan m mPDF

15.  Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Bensjö 2:51

       TjänstemannaförslagPDF 
       AnmälanPDF
       Yttrande från LänsstyrelsenPDF
       Komplettering från sökandenPDF
       Yttrande från TrafikverketPDF
       Komplettering från sökandenPDF
       Yttrande från SGUPDF

16.  Meddelanden

       Bräcke kommunfullmäktige:
      
Fyllnadsval i bygg- och miljönämndenPDF

       Länsstyrelsen: 
      
Förlängd igångsättningstid, vindpark BröcklingbergetPDF
       Vindmätningsmast vindpark BröcklingbergetPDF
       Föreläggande luft- o markledning, Bröckling 1:5 o 1:42PDF
       Strandskyddsdispens, Gimdalen 2:58PDF
       Åtgärder efter täkt, Strandåker 2:1PDF
       Vattenverksamhet, ombyggnad väg 711PDF
       Sjövärmekabel, SunnestbynoretPDF
           
       Naturvårdsverket:
      
Riktvärden för buller på skolgård från trafikPDF

       Trafikverket: 
       
Bred transport, DSV TRansport AS 20 okt 2017-19 jan 2018PDF

       Jämtlands Räddningstjänstförbund:
      
Tillstånd brandfarliga varor, Silvarus ABPDF
        

 

 Sammanträden 2017

Sammanträdena hålls på förvaltningshuset och under dagtid.

 

7 februari

21 mars

16 maj

13 juni (inställt)

19 september

14 november

 15 december (reserv)

Sidan publicerad 2017-11-06 av Yngve Hamberg
Protokoll

2017

2017-02-07PDF
2017-03-21PDF
2017-05-16PDF
2017-09-19PDF

2016

2016-02-18PDF
2016-04-14PDF
2016-06-09PDF
2016-08-31PDF
2016-10-12PDF
2016-12-07PDF

2015

2015-02-19
2015-04-16
2015-06-16 § 37
2015-06-16 §§ 38-48
2015-09-01
2015-10-13
2015-12-08

2014

2014-02-25
2014-04-15
2014-06-17
2014-09-30
2014-11-25 §§ 47-52
2014-11-25 §§ 53-66

2013

2013-02-12
2013-04-16
2013-06-18
2013-09-24
2013-11-26

2012

2012-02-21
2012-04-17
2012-06-19
2012-09-25
2012-11-27
2012-12-18