Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Mötet den 27 augusti är inställt!

 

Sammanträdet 15 juni 2018

i Medborgarhuset i Ånge, Corner, med början kl 9:00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och handlingar publiceras här. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kan vi inte publicera personuppgifter eller andra uppgifter som går att härleda till enskilda personer, exempelvis fastighetsbeteckningar.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare

2. Upprop

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Kontroll av jäv/intressekonflikt

      Kontroll av jävPDF

5. Information

      - Verksamhetsinformation
      - Måluppfyllnad
      - Uppföljning av internkontroll       
                              
6. Ny detaljplan Grötingen

     TjänstemannaförslagPDF
     Detaljplan från 1997PDF
     KartaPDF
    
7. Strandskyddsdispens Västernäset

      Tjänstemannaförslag, alternativ 1PDF
PDF
      Tjänstemannaförslag, alternativ 2PDF
            
8. Strandskyddsdispens Borgsjöbyn

      Tjänstemannaförslag, alternativ 1PDF
      Tjänstemannaförslag, alternativ 2PDF
PDF
                
9. Förhandsbesked Borgsjöbyn

      TjänstemannaförslagPDF         

10. Avloppsanläggning Bodsjöbyn

      TjänstemannaförslagPDF      

11. Avloppsanläggning Turingen

      TjänstemannaförslagPDF     

12. Avloppsanläggning Boda

      TjänstemannaförslagPDF     

13. Avloppsanläggning Byn

       TjänstemannaförslagPDF      

14. Avloppsanläggning Finnsta

       TjänstemannaförslagPDF      

15. Avloppsanläggning Kälen

       TjänstemannaförslagPDF      

16. Avloppsanläggning Kölsillre

       TjänstemannaförslagPDF       

17. Ovårdad tomt

       TjänstemannaförslagPDF

18.  Revidering av delegationsordningen

        TjänstemannaförslagPDF
        Förslag till delegationsordningPDF

21.  Prioritering av nämndens verksamhet

       TjänstemannaförslagPDF

20.  Anmälningar av delegationsbeslut

        Bygglovsärenden m m, 180421-1805
        Miljö- och hälsoskyddsärenden m m, 180421-1805

21. Meddelanden

       Länsstyrelsen:
       Mark- o sjökabel, elledning, Revsund-VikenPDF
       Mark- o luftledning Kälarne-FisksjönPDF
       Mark- o luftledning Valla-StrömsgårdenPDF

       Mark- och miljödomstolen:
       Dom, tillstånd riva flottningsdamm, Bräcke kommunPDF

      

                

 

 Sammanträden 2018

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

 

26 januari

2 mars

4 maj

15 juni

27 augusti

28 september

 2 november
10 december

Text

Sidan publicerad 2018-08-21 av Yngve Hamberg