Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Sammanträdet 26 januari 2018

i förvaltningshuset Bräcke, med början kl 9:00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och handlingar publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare

2. Upprop

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Kontroll av jäv/intressekonflikt

      Kontroll av jävPDF

5. Information

       - Verksamhetsinformation
       - Ekonomi
       - Ersättningsregler
                    
6. Anmälning av delegeringsbeslut        

      Miljö- och hälsoskydd december 2017 BräckePDF
      Miljö- och hälsoskydd december 2017 ÅngePDF
      Bygglov m m december 2017 BräckePDF
      Bygglov m m december 2017 ÅngePDF

7. Delegationsordning

      TjänstemannaförslagPDF 
      Förslag till delegationsordning från 1 jan 2018PDF    
     
8.  Strandskyddsdispens, Kroknäs 1:19

      TjänstemannaförslagPDF
      Karta och fotoPDF    
     
9.  Meddelanden

     Länsstyrelsen:
     Strandskyddsdispens fritidshus, Svedje 2:6PDF

     Tillstånd berg- o moräntäkt, Bensjö 4:12PDF

     Bergsstaten:
    
Undersökningstillstånd enl minerallagen, Nynäsberget nr 100PDF

     Jamtli:
    
Rapport, kunskapsunderlag för tre tätorter 2016PDF

                

 

 Sammanträden 2018

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

 

26 januari

2 mars

4 maj

15 juni

27 augusti

28 september

 2 november
10 december

Sidan publicerad 2018-01-16 av Yngve Hamberg
Protokoll

2017 (Bräcke)

2017-02-07PDF
2017-03-21PDF
2017-05-16PDF
2017-09-19PDF
2017-11-07PDF

2016 (Bräcke)

2016-02-18PDF
2016-04-14PDF
2016-06-09PDF
2016-08-31PDF
2016-10-12PDF
2016-12-07PDF

2015 (Bräcke)

2015-02-19
2015-04-16
2015-06-16 § 37
2015-06-16 §§ 38-48
2015-09-01
2015-10-13
2015-12-08

2014 (Bräcke)

2014-02-25
2014-04-15
2014-06-17
2014-09-30
2014-11-25 §§ 47-52
2014-11-25 §§ 53-66

2013 (Bräcke)

2013-02-12
2013-04-16
2013-06-18
2013-09-24
2013-11-26

2012 (Bräcke)

2012-02-21
2012-04-17
2012-06-19
2012-09-25
2012-11-27
2012-12-18