Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Sammanträdet 2 mars 2018

i mötesrum Flataklocken, Ånge, med början kl 9:00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och handlingar publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare

2. Upprop

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Kontroll av jäv/intressekonflikt

      Kontroll av jävPDF

5. Information

       - Verksamhetsinformation
       - Ekonomi
                       
6. Revidering av delegationsordning

     TjänstemannaförslagPDF
     Reviderad delegationsordningPDF

7. Årsredovisning 2017, Ånge BMN

      TjänstemannaförslagPDF 
      Årsredovisning (arbete pågår)    
     
8.  Verksamhetsberättelse 2017, Bräcke BMN

      TjänstemannaförslagPDF
      Verksamhetsberättelse (arbete pågår)
     
9.  Internkontroll 2017

      TjänstemannaförslagPDF
      (Redovisning sker på sammanträdet)

10.  Förhandsbesked bygglov, Kroknäs 1:19

        TjänstemannaförslagPDF
        KoncessionskartaPDF
        Planritning och översiktskartaPDF

11.   Yttrande, överklagat beslut Dalhemsvikens jaktskyttebana(De handlingar som inte publiceras här innehåller bl a personuppgifter och har postats till nämndens förtroendevalda)

         TjänstemannaförslagPDF
         Föreläggande från miljödomstolen
         Miljömedicinskt yttrande
         Immissionsbullermätning
         Beslut Bräcke BMN 2016-08-31PDF
         Tjänstemannaförslag 2016-08-12PDF
         Länsstyrelsens beslut 1973-06-21PDF
         Diverse handlingar från 1970-talet 

12.    Yttrande till Mark- o miljödomstolen, utdömande av vite 

          Förslag till yttrandePDF
          Kommunicering med företagetPDF
          Skrivelse från företagetPDF

13.    Anmälningar av delegationsbeslut

          Bygglovsärenden m m, 180101-180214PDF
          Miljö- och hälsoskyddsärenden m m, 180101-180209PDF

14.     Internutbildning

           (Internutbildningen genomförs på sammanträdet)

15.     Meddelanden

           Länsstyrelsen:
           Miljöhälsorapport Norr 2017: Hälsa och miljö i norra...PDF

           Boverket:
          
Rapport 2016:6 Småskalig vedeldningPDF

                

 

 Sammanträden 2018

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

 

26 januari

2 mars

4 maj

15 juni

27 augusti

28 september

 2 november
10 december

Sidan publicerad 2018-03-23 av Yngve Hamberg