Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Sammanträdet 28 september 2018

i nämndrummet, Förvaltningshuset i Bräcke, med början kl 9:00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och handlingar publiceras här. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kan vi inte publicera personuppgifter eller andra uppgifter som går att härleda till enskilda personer, exempelvis fastighetsbeteckningar.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare

2. Upprop

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Kontroll av jäv/intressekonflikt

      Kontroll av jävPDF

5. Information

      - Verksamhetsinformation
      - Ändring av sammanträdesdatum   
                             
6. Delårsbokslut per 31 augusti och bokslutsprognos

     TjänstemannaförslagPDF
     Delårsbokslut med prognosPDF     
    
7. Uppföljning av intern kontroll september 2018

      TjänstemannaförslagPDF
      Redovisning av internkontrollPDF
            
8. Brandskyddsbeskrivning Klöstre

      TjänstemannaförslagPDF
                      
9. Byggsanktionsavgift Klöstre

      TjänstemannaförslagPDF         

10.  Anmälningar av delegationsbeslut

        Bygglovsärenden m m, 1805-1809
        Miljö- och hälsoskyddsärenden m m, 1805-1809

11. Meddelanden

       Länsstyrelsen Jämtland:
      
Naturreservat DalbergstorpetPDF
       Skyddsområde och föreskrifter grundvattentäkt, RevsundPDF
       Ny vägsträckning vindpark Bröcklingberget
PDF

       Länsstyrelsen Västernorrland:
       Strandskyddsärende BorgsjöbynPDF

       Godkännande ekonomisk säkerhet, vindpark StorflöttenPDF
       Synpunkter på årsrapport kisaskedeponi, LjungaverkPDF
       Kontrollprogram kisaskedeponi, LjungaverkPDF
       Överklagande kontrollprogram kisaskedeponi, LjungaverkPDF
       Avvisat överklagande kontrollprogram kisaskedeponi, LjungaverkPDF
       Avslutat ärende Sevesotillsyn, OvansjöPDF

       Mark- och miljödomstolen:
       Dom, överklagat beslut skjutbana, TorsängPDF

        Norrlandstingen:
        Miljöhälsorapport, Hälsa och miljö i norra SverigePDF

        Varbergs kommun:
        Yttrande över Livsmedelsverkets remiss om ny modell riskinklassningPDF                            

 

 Sammanträden 2018

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

 

26 januari

2 mars

4 maj

15 juni

27 augusti

28 september

 2 november
10 december

Text

Sidan publicerad 2018-10-03 av Yngve Hamberg