Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar alla  principbeslut. Kommunfullmäktige utser även ledamöter till kommunstyrelsen, kommunens nämnder och arbetsgrupper.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

Kommunfullmäktige har en beredning, beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer.

kf

Mandatfördelning 2014-10-15 - 2018-10-15

 
  
Socialdemokraterna 14
Centerpartiet 11
Moderaterna 4
Landsbygdens Framtid i Bräcke3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet2
Liberalerna1
Miljöpartiet1
Antal mandat 39

Sammanträden 2018

Kommunfullmäktige sammanträder minst 5 gånger per år, varav fyra gånger dagtid. I samband med sammanträdena ska kommunfullmäktige besöka företag samt anordna mötestorg för kommunens medborgare. Mötesdatumen står i sammanträdesplanen för 2018.PDF

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt eller i anslutning till sammanträdet i Mittradion.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänhetens frågor och synpunkter tas välkommet emot på mötestorget innan sammanträdets början.  

Välkommen att besöka oss!

Sidan publicerad 2018-01-08 av Malin Johansson