Dela sidan på sociala medier

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer

Fullmäktigeberedningen ansvarar för utarbetande och utveckling av övergripande mål och inriktningar samt för utveckling av medborgar- och brukarinflytande inom följande ansvarsområden:

  • Kommunfullmäktiges styrdokument
  • Förnyelse av den kommunala demokratin
  • Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och   fritidspolitikerns roll i det politiska systemet
  • Utveckling av kommunfullmäktiges medborgardialog
  • Integrera dialogen med medborgarna i styrprocessen

Beredningen består av en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige samt en ordförande.

Ordförande

Anna-Lisa Isaksson

Anna-Lisa Isaksson (S)
Bensjö 195, 843 91 Bräcke
Tel 0693-800 47
E-post

Vice ordförande

Bertil Norbeck

Bertil Norbeck (S)
Nor 148, 843 96 Gällö
Tel 076-82 57 078       
E-post

Ledamöter

Kjell Nilsson

Kjell Nilsson (V)
Våle 326, 843 96 Gällö
Tel 070-37 42 832
E-post

Liza Lidvall

Liza Lidvall (C)
Hosjö 184, 843 94 Gällö
Tel 070-21 83 248
E-post

Göran Nilsson

Göran Nilsson (LFB)
Västra Kungsvägen 31, 843 31 Bräcke
Tel 073-83 12 074

Marina Mellgren

Marina Mellgren (Politiskt oberoende)
Landsom 120, 843 95 Gällö
Tel 0693-300 42, 070-36 10 985
E-post

Alexander Eriksson

Alexander Eriksson (SD)
Grönviken 525, 843 91 Bräcke
Tel 072-20 09 404
E-post

Per-Olof Olsson

Per-Olov Olsson (L)
Fanbyn 165, 843 94 Gällö
Tel 0693-304 19, 070-60 07 219
E-post

Astrid Nyhlèn

Astrid Nyhlèn (MP)
Södervägen 35, 844 61 Kälarne
Tel 0696-401 05, 070-29 39 397
E-post

Sidan publicerad 2017-05-16 av Emma Borg