Dela sidan på sociala medier

Partistöd till Bräcke kommuns lokala partier

Enligt kommunallagen ska partistödet användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Stödet kan användas till att bedriva valrörelse, utbilda förtroendevalda, betala kostnader för lokaler etc.

Partistöd utbetalas till lokala partiorganisationer som har företrädare i kommunfullmäktige. Stödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.

Den totala summan för partistödet i Bräcke kommun är 475 000 kronor.

Kommunfullmäktige har, genom dokumentet "Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun" beslutat att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har använts.Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen och granskningsintyget ska vara inlämnade senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Om handlingar inte inkommer inom förskriven tid återkrävs det stöd som betalats ut i förskott för innevarande år.

Partistödet i Bräcke delas ut efter hur många mandat de respektive partierna har i kommunfullmäktige.

Parti

Mandat i kommunfullmäktige

Partistöd 2016

Socialdemokraterna

14

161 062 kronor

Centerpartiet

11

128 177 kronor

Moderaterna

4

51 446 kronor

Landsbygdens framtid i Bräcke

3

38 585 kronor

Sverigedemokraterna

3

38 585 kronor

Vänsterpartiet

2

27 623 kronor

Liberalerna

1

14 762 kronor*

Miljöpartiet

1

14 762 kronor

 
* Ingen redovisning för 2015 har inkommit. Därav har stödet för 2016 återkrävts i enligthet med "Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun".

 

För att se hur de olika partierna använde partistödet 2015, klicka på respektive parti nedan. 
SocialdemokraternaPDF
CenterpartietPDF
ModeraternaPDF
Landsbygdens framtid i BräckePDF
SverigedemokraternaPDF
VänsterpartietPDF
Liberalerna (inkom inte med någon redovisning för 2015)
MiljöpartietPDF
 

Sidan publicerad 2017-02-15 av Emma Borg