Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings­organ. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono­miska ställ­ning samt leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige, samt ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter.

Utskott

Under kommunstyrelsen finns följande arbetsutskott, vars ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen:

Arbetsgrupper

Under kommunstyrelsen finns följande arbetsgrupper, vars ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige:

Arbetsgrupperna fattar inga beslut, utan deras uppgift är att undersöka, beskriva, bereda formulering av mål och strategier samt utvärdera kommunens insatser inom respektive område. 

Under kommunstyrelsen finns även två permanenta råd, vars ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen.

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan styrelsen och företrädare för andra organisationer.

Sidan publicerad 2018-08-28 av Malin Johansson