Dela sidan på sociala medier

Boenderåd

Boenderåd är en samverkansform mellan kommunstyrelsen, brukare och verksamhet. Syftet är att brukare, anhöriga och gode män ska få medbestämmande och inflytande i frågor som berör vården och omsorgens innehåll, kvalitet och framtida planering.

Boenderåden träffas minst två gånger per år och sammankallande (representant från kommunstyrelsen) planerar i samråd med verksamhetschefen dagordning för mötet. Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med verksamhetschef för uppföljning av de frågor/ärenden som uppkommer vid brukarrådens möten.

Boenderåden består av representanter för brukarna, från kommunstyrelsen och pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

Sidan publicerad 2019-01-25 av Stina Hylén