Dela sidan på sociala medier

Revisionsplan

Varje år tas en plan fram för revisionens arbete. Revisorerna genomför övergripande granskning av nämnder och styrelse, granskar räkenskaper och bokslut samt upprättar revisionsberättelse med förslag till fullmäktige om ansvarsfrihet.

Revisionsplan 2017

 

- Granskning bemanningsenheten

- Granskning av rutiner för skyddade indentiteter

- Bedömning av delårsrapport per 2017-08-31

- Granskning av ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande

- Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

 

Sidan publicerad 2017-04-03 av Emma Borg