Dela sidan på sociala medier

Revisionsplan

Varje år tas en plan fram för revisionens arbete. Revisorerna genomför övergripande granskning av nämnder och styrelse, granskar räkenskaper och bokslut samt upprättar revisionsberättelse med förslag till fullmäktige om ansvarsfrihet.

Revisionsplan 2019


- Granskning av delårsrapport

- Granskning av årsbokslut/årsredovisning

- Granskning av kommunens fordonsutnyttjande

- Granskning av underhållsplanering för VA-ledningsnätSidan publicerad 2019-06-25 av Stina Hylén