Dela sidan på sociala medier

Kontakta oss

Här hittar du viktiga kontaktuppgifter till Bräcke kommun och ytterligare kontaktuppgifter till viktiga samhällsfunktioner.

Organisationsnummer: 212000-2460

Fakturaadress

Fack 760058
R 067
106 37 Stockholm

Verksamhet

Namn

Telefonnummer

 

Nöd

 

 

Nödnummer

SOS Alarm

112

 

 

 

Polis, Ambulans, Räddning

 

 

Polis, ej brådskande

Polisen nationellt

114 14

Sjukvårdsrådgivning

Nationell tjänst

1177

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Växel

063-14 80 00

Information vid olyckor och kriser

SOS Alarm

113 13

 

 

 

Akut

 

 

Socialjour, efter kontorstid

Begär socialjouren i Bräcke kommun.

SOS Alarm, 112

 

 

 

Växel

Bräcke kommun

0693-161 00

Fax

Bräcke kommun

0693-161 05

 

 

 

Klagomål och felanmälan

 

 

Felanmälan

E-post

felanmalan@bracke.se

Telefontider: 08.00-09.30, 13.30-14.00

 

 

Felanmälan

Gatubelysning, gator och parkering

0693-169 20

Felanmälan

VA och renhållning

0693-161 23
e-post: va-ren@bracke.se

Felanmälan

Bostäder och fastigheter

0693-169 20

Felanmälan/jour utom kontorstid

Mån-fre 16.00-07.00, lör, sön och helgdag.

063-10 10 55

Risklinjen

Nationellt nummer

020-93 00 00

 

Sidan publicerad 2019-01-25 av Stina Hylén