Arbetet för ett bättre näringslivsklimat pågår för fullt!

Under snart två års tid har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän, företagare och organisationer träffats för att jobba med att ta fram ett program för ett bättre näringslivsklimat 2025. Beslut om att ett program ska tas fram antogs av politikerna 2016 och just nu bollas utkastet i arbetsgruppen. Under dessa år har det gjorts enkäter, varit workshops, företagsbesök och träffar med företag runt om i kommunen och under 2017 gjordes en utredning kring nuläget av näringslivsklimatet i kommunen. Läs gärna utredningen här!PDF

Under hösten kommer förslaget skickas ut på remiss till företagen i kommunen och planen är att i november ska politikerna i kommunfullmäktige anta programmet.

”Vi har otroligt många duktiga företagare i vår kommun, många har haft verksamhet under lång tid och jobbar på och hittar lösningar oavsett konjunktur och omvärld, det är imponerande! Under de här två åren som vi jobbat med frågan har engagemanget bland företagen i arbetsgruppen varit ovärderligt liksom alla övriga företag som bidragit på de träffar och möten som varit”, säger tillväxtchef Anna Jensén Salomonsson.

Utifrån det underlag som inkommit under åren sticker tre delar ut: platsen, servicen och nätverkandet. Det är viktigt hur den plats man bor och verkar i upplevs om man ska kunna behålla och nyanställa medarbetare, oavsett om du verkar i Revsund, Pilgrimstad eller Sörbygden. Det måste finnas service i närområdet och det handlar om allt från handel och infrastruktur för både människor och varor till kommunal basverksamhet och service till företagen. Tillgänglighet, bemötande och hantering av ärenden är något som den kommunala verksamheten behöver se över och förbättra. Den tredje delen handlar om mötesplatser och nätverkande. Många av de små företagen kan inte vara med på de träffar som anordnas idag och där behövs det nya sätt att mötas.

"Många gånger handlar det om relationer och dialog, vi gör cirka 100 företagbesök per år och vi behöver bli ännu bättre på att mötas för att lyssna och prata med varandra", säger Helen Boström, näringslivsutvecklare.

Vill du veta mer om arbetet kring näringslivsklimatet kontakta Helen Boström eller Anna Jensén Salomonsson, tillväxtavdelningen.

Sidan publicerad 2018-08-22 av Anna Jensén Salomonsson