Är du en av 800 utvalda?

Nu har 800 slumpvis utvalda kommuninvånare fått SCB:s medborgarundersökning i brevlådan. Är du en av dem vill vi uppmana dig att svara på enkäten. Dina svar betyder mycket för vår fortsatta utveckling av kommunens verksamheter och service.

SCB genomför varje år en medborgarundersökning i en mängd svenska kommuner och i år kommer Bräcke kommun vara en av dem. I år är det rekordmånga svenskarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (totalt 161 500) som får tycka till om sin kommun när det gäller:

  • Kommunen som en plats att leva och bo på
  • Kommunens verksamheter
  • Möjligheten till inflytande

Genom undersökningen får vi som jobbar i Bräcke kommun en samlad bild över vad som fungerar bra och mindre bra i kommunen vilket är otroligt värdefullt. Din åsikt är viktig!

All information om hur undersökningen går till får du i brevet som postas. Undersökningen går sedan att göra både på papper eller digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vill du veta mer om medborgarundersökningen, besök www.scb.se/medborgarundersokningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du inte en av dem som fått enkäten finns det andra sätt att tycka till på! T.ex. genom vår kommunikationsundersökning,öppnas i nytt fönster eller genom att lämna inspel till den regionala utvecklingsstrateginöppnas i nytt fönster (som du kan göra t.o.m. 16 september)

Bilden föreställer en pratbubbla med texten Din åsikt är viktig.
Sidan publicerad 2019-09-13 av Stina Hylén