Är du en av 800 utvalda?

I slutet av augusti kommer 800 slumpvis utvalda kommuninvånare att få SCB:s medborgarundersökning i brevlådan. Är du en av dem vill vi redan nu uppmana dig att svara på enkäten. Dina svar betyder mycket för vår fortsatta utveckling av kommunens verksamheter och service.

SCB genomför varje år en medborgarundersökning i en mängd svenska kommuner och i år kommer Bräcke kommun vara en av dem. I undersökning får du som kommuninvånare tycka till om:

  • Kommunen som en plats att leva och bo på
  • Kommunens verksamheter
  • Möjligheten till inflytande

Genom undersökningen får vi en samlad bild över vad som fungerar bra och mindre bra i kommunen vilket är otroligt värdefullt. Din åsikt är viktig!

All information om hur undersökningen går till får du i brevet som postas. Undersökningen går sedan att göra både på papper eller digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vill du veta mer om medborgarundersökningen, besök www.scb.se/medborgarundersokningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du redan nu tycka till om kommunen är ett tips att fylla i vår kommunikationsundersökning.öppnas i nytt fönster

Bilden föreställer en pratbubbla med texten Din åsikt är viktig.
Sidan publicerad 2019-07-10 av Stina Hylén