Avfall och återvinning

Vi har samlat information om hur du ska sortera ditt avfall och var du kan lämna det. Vi har även samlat informationen om sophämtning.

Återvinningscentraler

Du behöver slänga hushållets grovavfall och farligt avfall på närmaste återvinningscentral, de avfallet får inte slängas i sopkärlet för hushållsavfall. En gång per år erbjuder kommuen hämtning av grovavfall hos hushåll. Det brukar ske under våren.

I kommunen finns tre återvinningscentraler. Här hittar du öppettider och adresser till kommunens återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationen lämnar du förpackningar av papper, plast, metall, glas eller tidningar. I kommunen finns åtta återvinningsstationer som du hittar adresser och information om här.

Sophämtning

Sophämtningen i hela kommunen sköts på entreprenad av Lundstams Återvinning AB. Bilen går alla veckor året om, oavsett röda dagar. Här hittar du turlistan.  Om du har villa eller fritidshus behöver du beställa renhållning, här kan du kan läsa mer om avgiften och vad som ingår.

Sidan publicerad 2018-08-27 av Josefine Larsson