Bästa skolkommunerna 2016 - Bräcke i topp 5

Bräcke gratuleras till noll procent underkända elever vid de nationella proven för åk 9 2016! Enligt Skolverkets senaste siffror från 2016 är Bräcke bland de främsta av de 24 kommuner som hade noll procent underkända elever.

Följande 6 kommuner i Sverige har noll procent underkända elever vid 2015 års nationella prov i åk 9. Men ingen kommun nådde till noll antal underkända elever. Kommunerna är rangordnade från flest antal gjorda testade ämnen och därefter genomsnittligt meritvärde. Förra årets placering anges inom parentes bredvid årets placering.


1. (11) Vellinge (9 testade ämnen; 15,1 i meritvärde; 288 elever i kommunen i åk 9)
2. (197) Eda (7 testade ämnen; 13,7 i meritvärde; 77 elever)
3. (230) Berg (7 testade ämnen; 13,6 i meritvärde; 88 elever)
4. (93) Bräcke (7 testade ämnen; 13,5 i meritvärde; 77 elever)
5. (72) Malung-Sälen (6 testade ämnen; 13,6 i meritvärde; 113 elever)
6. (138) Åre (6 testade ämnen; 13,5 i meritvärde; 110 elever)

Totalt har ytterligare 18 kommuner nått noll procent underkända elever. Det mest anmärkningsvärda är dock de fem kommuner som placerat sig bakom Vellinge då de tidigare varit långt från toppen.

Sidan publicerad 2016-12-19 av Josefine Larsson