Besök i brandområden, onsdag

Kommunledningen fick erbjudande från brandstationen i Bräcke om en guidad visning av de drabbade områdena mellan Grötingsberget och Gällö. Pär Edström är administratör på brandstationen i Bräcke och har fyllt ett antal olika funktioner under de senaste veckorna. Idag fick han uppgiften att vara chaufför och guide för krisledningsgruppens chef Bengt Flykt och krisledningsnämndens ordförande Jörgen Persson. Tjänstgörande informatör dokumenterade.

Resan blev en ganska annorlunda upplevelse. Även om alla nog vet att vi är mitt i en omfattande kris, så är det lite svårt att ta in vidden av brändernas utbredning, hur många olika styrkor som har bekämpat elden, hur svårt arbetet varit i oländig terräng, och hur många olika individer och organisationer som har bidragit till att det vi ser är mängder av förstörd skog - men inga personskador och i stort sett inga materiella skador därutöver.

Färden gick från Mälgåsen-E14 upp på Binnåvägen. Efter Skaltjärn och Sandtjärn är vägen ännu avstängd för allmänheten, eftersom Räddningstjänsten jobbar med bevakning och eftersläckning av branden över Grötingberget. Det gäller även vägen runt Stugunäset. Pär anmälde oss som besökare till tjänstgörande räddningsledare, Peter Sörman, med bostadsort Bankeryd i Småland. Just nu är det personal från Räddsam-F, räddningstjänstförbundet i Jönköpings län, som jobbar i området.

Avverkning har utförts efterhand längs vägarna i området, för att hindra eldens framfart och undvika att rotskadade träd blockerar vägnätet.

Här har de norska brandmännen klarat en fastighet, med en meters marginal mellan brinnande träd och husväggarna.

När man ser hur förstörd skogen är så fattar man nästan inte hur räddningstjänsten har klarat alla byggnader i området. Pär Edström beskriver hur det branta berget skapade termik som gjorde att helikoptrarnas vattenbombning hade svårt att nå marken. I branterna på Grötingbergets västra sluttning rann elden ibland som lava. Öster om berget ligger både Norra Stambanan och en kraftledning, så eldens begränsning måste hejdas samtidigt åt alla håll.

Utsikt över vackra Orrnäset på Grötingens västra strand. På den östra sidan: svedda marker, bara svarta träd och stenrammel kvar i branterna.

Den oförutsägbara elden tog sig över det som borde ha varit en naturlig begränsningslinje i väst, Binnåvägen som på motsatta sidan har myrmark och Binnån. Med vinden i ryggen och en uttorkad myr på andra sidan hoppade elden över vägen, antände myren och strax därefter skogen på andra sidan.

Binnåmyren och Värdshustjärnarna stod inte emot brandens framfart.

Eftersläckning med hjälp av bland andra MRZ pågår fortfarande på Grötingberget.

I området omkring Grötingberget pågår alltså räddningstjänstens eget arbete med eftersläckning och avverkning fortfarande, och man vill säkerställa att det inte fortsätter flamma upp nya småbränder innan man lämnar över till markägarna själva. Det är också ett område som inte är alldeles enkelt att nå markvägen, så även en mindre brand skulle kunna få svåra konsekvenser av logistiska skäl.

Vi åkte vidare i riktning mot Gällö. När Grötingberget brann som värst antände åskan ett område några kilometer väster om Hannåsen. Det området är nu överlämnat till markägarna för bevakning och eftersläckning. Den gamla Håvdsjöleden som numera mest används vintertid för skoteråkning fick tjänstgöra som brandgata i mindre skala.

Håvdsjöleden mellan Skrabbningsberget och Hannåsen

Marken är fortfarande varm flera dagar efter branden. Foto: Bengt Flykt

Längs vägarna i området som bevakas av markägarna själva placeras diverse vattenbehållare ut. Bra sikt från det jakttornet till hösten.

Under arbetet har en mängd olika människor, organisationer och företag engagerat sig, frivilliga eller inkallade. Räddningstjänsten har fått ett väldigt fint stöd när det behövts skotare, dumpers, vattentankar med mera. Alla som inte själva är brandmän har arbetat under ledning av behörig personal.

Fjällräddningen har hjälpt till med logistik, transporter och bemanning vid avstängda vägar, de kom med 24 man, och 12 stycken 4- och 6-hjulingar. Hemvärnet 16 bat från Medelpad har levererat bränsle och mat, FAK har varit på plats, det kommer ta ett tag att sammanställa vilka som varit och är aktiva i den kollektiva ansträngningen att skydda liv och egendom.

Räddningstjänsten själv har varit snabba att solidariskt fördela styrkor dit det har behövts mest över hela landet. Ingen station kan ju stå obemannad om det kommer andra larm. Vi har haft hundratals brandmän från Jönköping, Stor-Stockholm, Trondheim med flera i tjänst hos oss, så även den listan kommer att bli lång.

Sundsjö hembygdsförening och hemvärnet vid macken i Gällö. Foto: Bengt Flykt.

Sundsjö hembygdsförening under ledning av ordförande Ulrika Nyberg tog snabbt inititativ till att via sin FB-sida förmedla vad alla i tjänst behöver, och de finns fortfarande i tältet vid macken i Gällö, med kaffe, mackor, skavsårsplåster med mera som företag och privatpersoner levererar efterhand.

Vi som satt i bilen reflekterade över vilken enorm insats som har gjorts. Att allt faktiskt har funkat, att så många har bidragit på olika sätt. Pär berättade att de blev lite förvånade när en anställd på Systembolaget sprang in på brandstationen i Bräcke med en massa kartonger. Det visade sig vara alkoholfri cider, väl så uppskattat när arbete sker en rekordvarm julimånad.

Tack!

VI kommer nog aldrig att kunna sammanfatta vidden av det här helt och hållet, och vi kommer nog aldrig att kunna tacka alla som hjälpt till så det känns tillräckligt. Men från Bräcke kommuns krisledning, genom nämndens ordförande Jörgen Persson och kommunchef Bengt Flykt, vill vi rikta vårt allra ödmjukaste tack till alla som bidragit. Vi hoppas att vi har sett det allra värsta redan, både här hemma och i resten av landet.

En extra stjärna också till brandstationen i Bräcke och Pär Edström som tog sig tid att guida genom området och händelseförloppet. Ovärderligt! Inte minst för att Räddningstjänsten faktiskt är kommunal, även om vi organiserat oss i ett förbund, och det väckte en hel del intressanta diskussioner längs vägen.

Apropå vägen: vi ber alla att respektera avstängningarna för allmänheten som kommer att finnas kvar en tid framöver. Det är begränsad framkomlighet även i normalfallet, så vänta med utflykter i området. För din och alla andras säkerhets skull. Tack!

Text och foto: tjänstgörande informatör Anna Lundström, där inget annat anges. Allt material på kommunens hemsida är som vanligt upphovsrättsskyddat. Vill du dela någon bild ur detta privat går det alldeles bra, men kom ihåg att ange källa isf.

(Uppdatering 2018-07-26, komplettering med ett namn på räddningsledaren.)

Sidan publicerad 2018-07-26 av Anna Lundström