Billigt och bra vatten direkt ur kranen

Svenskt Vattens statistik för 2015 visar att i Bräcke kommun är hushållens kostnad för vatten- och avlopp relativt sett låg. En normalvilla betalar 451 kr/månad eller 5412 kr/år. Det betyder att taxan är 80:e billigast i landet, och bland de allra billigaste i kommuner med färre än 10 000 invånare.

Svenskt Vatten sammanställer varje år VA-taxestatistik från Sveriges kommuner. Jämförelsen görs för avgifter för enfamiljshus, en ”normalvilla” och flerfamiljshus, lägenhetshushåll. En ”normalvilla” betalar år 2015 en brukningsavgift mellan 2 960 respektive 10 945 kr per år (247 och 912 kr per månad).  Medelvärdet är 6 737 kr per år.

Bräcke kommuns 14 kommunala vattenverk levererar tillsammans ca 900 000 m³ vatten per år till 3 000 kunder. Vattenkvaliteten är genomgående bra.

Kommunen har också sammanlagt 15 avloppsreningsverk, tre med 3-kammarbrunn, tre med slamavskiljning och infiltrationsdammar, fyra med biodammar samt fem stycken med kemisk/biologisk rening.

Läs mer om vatten och avlopp under Bygga & bo.

Sidan publicerad 2015-06-09 av Liv Edström