Boendestödsteam och anhörigstödjare på plats i Bräcke kommun

Sedan i böran av januari finns nu ett boendestödsteam och en anhörigsstödjare i Bräcke kommun. Deras uppgift är att arbeta med människor som har behov av stöd i sin vardag för att klara sin livsföring. Det kan exempelvis innebära hjälp med dagliga rutiner som dusch, tvätt, handling, matlagning eller stöd vid olika kontakter. 

Insatsen boendestöd sker under en tidsbegränsad period och målet är att personen sedan ska fungera i sin vardag utan stöd. Under tiden så följs ärendet upp tillsammans med Socialpsykiatriska-teamet.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att erbjuda stöd till anhöriga till långvarigt sjuka och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer med beroendeproblematik.

Du kan få stöd med:
- information
- anhörigsamtal
- deltagande i anhöriggrupper

Boendestödsteam

Staffan Nilsson 070-375 07 48
Eva Kristofersson 070-375 08 41

Boende-och anhörigstödjare

Mona Rylander 070-375 16 95

Besöksadress

Jämtlandsgatan 33 A
840 60 Bräcke

Sidan publicerad 2017-01-26 av Josefine Larsson