Bräcke - bäst eller sämst?

Tidningen Fokus tog fram statistik som visade att Bräcke är bland landets sämsta kommuner att bo i. Samtidigt visar färsk statistik från Socialstyrelsen att äldreomsorgen i Bräcke håller hög klass. Hur går de olika budskapen ihop? Det har tidningen Veteranen granskat.

Slutsatsen är att många viktiga faktorer som att förhindra trycksår, undernäring och fallrisker för äldre människor inte vägde särskilt tungt när den där kommunrankingen upprättades. I Fokus ranking ingår istället faktorer som andel anställda på bibliotek, museer, kulturminnesinstitutioner, botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat i sammanställningen av var det är bäst för äldre att bo.

Du kan läsa mer i Veteranenlänk till annan webbplats, och mer om Bräcke kommuns omsorg under fliken Stöd och omsorg.

Sidan publicerad 2015-06-12 av Liv Edström