Bräcke i topp i bredbandsstatistiken

Nu har PTS släppt sin statistik över tillgången till bredband, och för Bräckes del pekar sifforna som väntat stadigt uppåt. Både 80% av hushållen och 80% av företagen har fiberuppkoppling. Det är högst i Jämtland.

Faktum är att ännu fler fiberanslutningar är på gång och att hela kommunens bebodda yta kommer att nås av nätet i år. Bakom framgången ligger högt ställda mål och ett gediget arbete i kommunens 13 fiberföreningar.

- Fiberföreningarna är nyckeln till den snabba utbyggnaden, och för att så stor andel har passat på att ansluta sig, säger kommunens bredbandssamordnare Liv Edström.

Om man bara tittar på de delar av kommunen som inte är tätorter är det drygt 72% av hushållen som är anslutna, och 80% av arbetsställena. Siffran kommer att stiga ytterligare efter årets grävsäsong.

Här kan du läsa mer om fiberföreningarna

”Det går inte att beskriva hur stor skillnad det har blivit sedan vi grävde in fiber. Förutsättningarna för att bedriva vårt företag är så mycket bättre nu!” Eva Jönsson, Skylnäs.

Foto: Ruben Heijloo

Sidan publicerad 2018-03-29 av Liv Edström