Bräcke kommun återgår till normalläge efter bränderna

Eftersom det kritiska läget gällande skogsbränderna i kommunen nu är över och Räddningstjänsten avslutat sina stabs- och ledningsinsatser, så har Krisledningsnämnden avvecklats och kommunen återgår till normalläge. Detta gäller från och med måndag 30 juli 11:00. Ordförande i Krisledningsnämnden Jörgen Persson lyfter återigen alla som bidragit med insatser under denna extraordinära händelse.

"Räddningstjänsten, övriga myndigheter, frivilliga privatpersoner och organisationer, medarbetare i kommunen och företagare har gjort en fantastisk insats och jag är otroligt tacksam för detta. Mycket arbete återstår dock och vi sänder våra tankar till de drabbade markägarna, säger Jörgen Persson, kommunstyrelsens ordförande."

Kommunens arbete efter bränderna består nu av dokumentation samt utvärdering av krisarbetet både tillsammans med andra myndigheter och i kommunens egna krisledningsgrupp. Kommunchef Bengt Flykt, som varit tjänstman i beredskap tillsammans med Peppe Liljefjäll under denna period, hyllar också alla som utfört fantastiska insatser under denna händelse.

"Jag vill verkligen tacka alla som ställt upp för att underlätta Räddningstjänstens arbete med att släcka bränderna, genom att bidra utifrån sin förmåga och med ideella insatser. Det är fantastiskt vilken uppslutning det varit. Självklart vill jag också lyfta kommunens egen personal där många fått avbryta semestrar och ställt upp under denna tragiska händelse. Nu återgår vi till ordinarie verksamhet och avvecklar även krisledningsgruppens akuta arbete, säger Bengt Flykt, kommunchef.

Sidan publicerad 2018-07-30 av Josefine Larsson