Bräcke kommun delar inte förvaltningsrättens uppfattning

Bräcke kommun accepterar dock förvaltningsrättens dom (mål 1842-15). Domen ogiltigförklarar en del av det avtalspaket gällande fiberetablering som Bräcke kommun slöt med SKANOVA år 2013. Anledningen till att ingen offentlig upphandling skedde 2013 var att Bräcke kommun såg det som en liten del av det stora avtalspaketet. Följden av domen är att Bräcke kommun upphandlar den del av avtalet som förvaltningsrätten ogiltigförklarat.

– Hade vi vetat då det vi vet nu så hade vi skrivit in alla delar i samma avtal. Det handlade inte om att vi som kommun ville gynna ett specifikt företag. Vi accepterar domen och rättar till det som förvaltningsrätten yrkar på, säger Bengt Flykt, kommunchef.

– Vi kommer att på nytt upphandla exklusiva fiberförbindelser till de egna verksamheterna, så då återstår att se vilka aktörer som kan hyra ut sådana. För utbyggnaden till företag och hushåll i övrigt påverkar domen varken omfattning eller tidplan, säger Bengt Flykt.

Avtalspaketet som slöts 2013 möjliggjorde en fiberutbyggnad till alla där marknadskrafterna inte fungerar.

Avtalspaketets innehåll

Avtalspaketet innehåller en överlåtelse av kommunal fiber och kanaler för att kunna samnyttjas vid en utbyggnad och en annan del där SKANOVA förbinder sig att bygga fiber till alla i tätorterna. Med det som bas ingår även att köpa in de fibernät som fiberföreningarna vill sälja. Det avtalet gäller fortfarande. Slutligen finns det ett avtal där kommunen avser att hyra de fiberförbindelser som SKANOVA skall bygga till egna verksamhetslokaler, det är den delen av avtalspaketetet som ogiltigförklarats av förvaltningsrätten.

– Det är en av de mest innovativa och framgångsrika saker vi gjort och det möjliggör fiber till alla utan att använda kommunala skattemedel. Vi ser att många betydligt större kommuner nu går den väg vi valde redan 2013, säger Bengt Flykt.

Kontaktperson:
Bengt Flykt
Kommunchef
Telefon: 0693-161 10
E-post: bengt.flykt@bracke.se

Sidan publicerad 2015-12-02 av Josefine Larsson