Bräcke kommun deltar i krisberedskapsveckan 2017

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, med fokus på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum 8–14 maj 2017. I Jämtlands län samarbetar Länsstyrelsen med kommunerna.

Under krisberedskapsveckan den 8–14 maj informerar Bräcke kommun om vad en enskild medborgare behöver för att klara av en samhällskris.

Att planera för minst 72 timmar är ett första steg. Eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Att förberedda sig för att klara tre dygns samhällskris, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter underlättar din krishantering när det väl händer. Om allmänheten klarar detta så kan myndigheternas resurser gå till de svagaste i samhället d.v.s. gamla, sjuka, barn m.fl. Du förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.


Aktiviteter under krisberedskapsveckan

Besök gärna utställningen 72 timmar på biblioteken i Bräcke, Gällö och
Kälarne. Den finns på biblioteken under veckan. På facebook och webben blir det tävlingar och information. Annonsering och filmer kommer att spridas. 

Du hittar mer info via denna länk.


Vill du delta?

Företag, föreningar eller andra organisationer är varmt välkomna att vara med och anordna aktiviteter under veckan. Bräcke kommun hjälper till med att informera om era aktiviteter. Om ni vill delta vänligen kontakta:
Josefine.larsson@bracke.se


Förslag på aktiviteter:

 

Studiecirkel eller föreläsning: Vill din organisation/förening/företag ha besök av kommunens krisberedskapssamordnare eller ordna studiecirkel?

Kurser i hemberedskap och samhällets krisberedskap, kurser i hemberedskap för husdjur, överlevnadskurser, krismatlagningskurs på campingkök.

Lokala företagare: lokala handlare kan erbjuda varor som är bra att packa i en krislåda, under veckan har kommunen utställning och kommer att informera hur man bygger sin egen krislåda. Ni erbjuds material med 72 timmar-symbolen och broschyrer. Se checklistan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer som själva har erfarenhet av och kunskap om t. ex krisberedskap och riskmedvetenhet eller som själva har varit med om en allvarligare kris kan fungera som lokala förebilder/kunskapsspridare.

Material och broschyrer och affischer: vill ni hjälpa till att sprida information om krisberedskap finns digitalt material och färdigtryckta broschyrer att tillgå. Ni kan även dela Bräcke kommuns inlägg på facebook.

Sidan publicerad 2017-04-21 av Josefine Larsson