Bräcke kommun - ett nationellt föredöme när det gäller fiber på landsbygden

Fiberarbete i Sörbygden

Under kommunfullmäktige den 26/10 presenterades arbetet med fiber i Bräcke kommun. Några av de punkterna som presenterades var:

•Andel fastboende hushåll med fiberanslutning: mer än 90% 2017
•Bräcke är ett nationellt föredöme enligt Bredbandsforum
•Alla fastboende hushåll har haft möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Bräcke kommun...
•Bräcke första kopparfria kommunen i Sverige 2017?

Tack vare fiberföreningarnas arbete så är Bräcke kommun ett föredöme och nationellt ledande! Fiber på landsbygden!

Se hela presentationen och läs mer här.

 

Sidan publicerad 2017-01-09 av Josefine Larsson