Bräcke kommun förbereder för ett nytt HVB-hem och ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända

Mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen i landet, så har även Bräckes mottagande av ensamkommande flyktingbarn ökat, och nu anländer i snitt 2 ungdomar per vecka. Bedömningen är att boendeplatserna för de ensamkommande barnen är slut i december.

Därefter planeras ytterligare ett hem för vård eller boende (HVB), för att kommunen ska uppfylla sitt uppdrag. Just nu förbereds ett HVB i Bräcke med 18 respektive 12 platser.

– Kommunen har i sitt uppdrag ansvar för de ensamkommande barnen, och vi måste nu lösa fler boendeplatser. Ett viktigt uppdrag med framtida möjligheter, som kommun vill vi ge barnen ett bra mottagande och en bra första tid, säger Bengt Flykt, Kommunchef.

Boende för asylsökande i Kälarne, 50 platser

Under hösten 2015 har Bräcke kommun och Migrationsverket fört en dialog om att tillsammans skapa boenden för de asylsökande som väntar på beslut. Bräcke kommun har en ambition att öka mottagandet av nyanlända. Ett organiserat mottagande ger möjligheter till framtida kompetensförsörjning för både kommunen och det privata näringslivet, vilket bygger det på en samverkan mellan i första hand kommunen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Just nu arbetar kommunen med att iordningställa 50 platser i Kälarne samhälle.

Välkommen till informationsträff i Kälarne

För dig som vill veta mer eller ställa frågor om de planerade boendeplatserna i Kälarne, anordnas en informationsträff.

Datum: 2015-12-01
Tid: 18.00
Plats: Kälarne skola: biolokalen

​-------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:

Sven-Åke Draxten (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-375 22 30
E-post: sven-ake.draxten@bracke.se

Bengt Flykt
Kommunchef
Telefon: 0693-161 10
E-post: bengt.flykt@bracke.se


Sidan publicerad 2015-11-30 av Josefine Larsson