Bräcke kommun höjer krisberedskap med anledning av den rådande flyktingsituationen

Utifrån den rådande flyktingsituationen så har Bräcke kommuns krisledningsgrupp ökad beredskap. Detta innebär att krisledningsgruppen träffas kontinuerligt för att informera och informeras om aktuellt läge och fatta nödvändiga beslut utifrån uppkommen situation. I detta arbete sker samverkan med andra aktörer och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen, Migrationsverket och Polisen.

Kommunen har anmält in så kallade beredskapsplatser till Länsstyrelsen.

‑ Läget är påtagligt, och flera ordinarie verksamheter är i ett ansträngt läge just nu. Det är stora utmaningar att lösa boendesituationen för flyktingarna som kommer, för de ensamkommande barnen handlar det om att hitta gode män, och erbjuda särskilda boenden med vård och tillsyn, säger Bengt Flykt, Kommunchef på Bräcke kommun.

Läs mer om flyktingsituationen


Sidan publicerad 2015-10-22 av Josefine Larsson