Bräcke kommun säljer fjärrvärmenät till Enycon AB

Den 1 augusti tar Enycon över fjärrvärmenäten och verksamheten i Bräcke och Kälarne av Bräcke kommun, Jämtland. Försäljningen kommer knappt att märkas för kunderna, men blir en god affär för både köpare och säljare.

I fjärrvärmenäten i Bräcke och Kälarne levereras årligen ca 17 GWh från fliseldade biopannor på respektive ort. Driften har tidigare skötts på entreprenad av EON Värme. Merparten av kunderna i näten är Bräcke kommuns fastigheter, men det finns även privata fastighetsägare.

För kunderna kommer försäljningen inte att märkas nämnvärt. I och med köpet tar Enycon över verksamheten och alla kundavtal. Samma driftsansvarige kommer också att fortsätta sitt arbete i Bräcke och Kälarne, men med ny arbetsgivare.

– Enycon äger och driver flera fjärrvärmenät och värmeanläggningar runt om i Sverige. Det gör att de har en vassare spetskompetens inom det här området och ekonomiska skalfördelar som vi som kommun saknar. Därför har vi bedömt att det är fördelaktigt för skattebetalarna att vi nu säljer fjärrvärmenätet som kommunen byggde upp under 1980-talet, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Draxten.

– Fjärrvärmenäten i Bräcke och Kälarne blir ett fint tillskott till vår verksamhet, säger Enycons VD Håkan Andersson. Fjärrvärmenätet är uppbyggt under 1980-talet och täcker väl orternas värmebehov med miljövänlig bioenergi. 

– Kommunen har gjort ett bra arbete och nu tar vi över en väl fungerande rörelse och ser fram emot att försätta leverera miljövänlig och trygg värme i Bräcke kommun. Enycon har redan verksamhet runt Sollefteå och Härjedalen, så Bräcke passar väl geografiskt in i vår affärs-verksamhet, säger Enycons ordförande Olle Backman.

Om Enycon
Enycon AB äger och driver 16 fjärrvärmenät och färdigvärmeanläggningar runt om i Sverige. Färdigvärme är en enkel och bekväm värmelösning där Enycon investerar i både produktionsanläggning och kulvertnät, sköter driften samt levererar värme till en kostnad per kWh. Enycon AB skall vara ett miljövänligt och för kunden lönsamt värmealternativ. Detta skall ske genom att tillgodose sina kunders behov av trygga och miljövänliga lösningar inom färdig värme och fjärrvärme. Årsleveranserna av värme är före förvärvet ca 60 GWh per år och bolaget omsätter ca 45 mkr.

Kontaktpersoner:
Kommunstyrelsens ordförande, Sven-Åke Draxten (s), 070-375 22 30,
sven-ake.draxten@bracke.se

VD Enycon Håkan Andersson, 070-248 56 92, hakan.andersson@enycon.se

Ordförande Enycon Olle Backman, 070-632 89 93, olle.backman@enycon.se

Sidan publicerad 2015-06-17 av Josefine Larsson