Bräcke kommun testar sms-tjänst

Den 30 november skickar Bräcke kommun ett test-sms till alla invånare inom kommunen. Du som får ett sms kan då vara säker på att vi når dig nästa gång det uppstår en driftstörning eller planerat underhåll i ditt bostadsområde tex. när sopbilen inte kommer fram, hissen inte fungerar eller värmen är avstängd.

Vad behöver du göra?

Får du ett sms eller ett samtal till din fasta telefon den 30 november behöver du inte göra något.

Om du inte får ett sms eller samtal behöver du kontrollera dina uppgifter. För att meddelandet ska komma fram till dig som är berörd är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress.

Möjlighet finns att registrera telefonnummer på en fritidsfastighet eller på någon närståendes adress, för att ha koll på vad som händer i området.

Kontrollera:


  • Att telefonnumren på din adress stämmer (kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till den fastighet du är berörd av).
  • Om du har ett fritidshus – lägg även till fritidshusets adress.

Klicka här för att veta mer och registrera dig

Sidan publicerad 2017-12-01 av Josefine Larsson