Bräcke kommun tilldelar stipendier till förebilder inom kultur, idrott och miljö

När Bräcke kommunfullmäktige sammanträdde den 14 december delade man ut årets kulturstipendium, årets idrottsstipendium samt årets miljöstipendium. Tre viktiga stipendier som visar på hur lokalt engagemang inom dessa tre områden kan göra skillnad. Dessa fyra stipendiater är förebilder i Bräcke kommun.

Från vänster: Representant för Bräcke Motorklubb; årets kulturstipendiat, Camilla Bruman; årets idrottstipendiat och Björn och Margareta Jonsson; årets miljöstipendiater.

Kulturstipendiet 2016

Årets kulturstipendium tilldelas Bräcke Motorklubb.

För sin bil-cruising i Bräcke kommun för de vidare raggarkulturen som funnits sedan 1950-talet. De skapar en medvetenhet om den motorburna kulturen, och samtidigt skapar de tillfällen för folk att träffas och umgås för såväl ung som gammal.

Bräcke kommun anser Bräcke Motorklubb vara en mycket värdig kandidat och tilldelar dem årets kulturstipendium.

Camilla Bruman

Idrottsstipendiet 2016

Årets idrottsstipendium tilldelas Camilla Bruman.

Camilla har genom sitt mångåriga engagemang lyckas skapa en mångfald av aktiviteter, samt en mångfald bland de som motionerar. Hon har bidragit till att Bräckes invånare har börjat motionera gammal som ung. Hon har varit en av projektledarna till Outdoor Bräcke och brinner
för att utveckla Bräcke Sportklubb.

Bräcke kommun anser Camilla Bruman vara en mycket värdig kandidat och tilldelar henne årets idrottsstipendium.

Björn och Margareta Jonsson, Norrbro Fårgård.

Miljöstipendiet 2016

Årets miljöstipendium tilldelas Björn och Margareta Jonsson, Norrbro Fårgård.

Med sitt familjära jordbruk med en ekologisk lammproduktion håller de med sina 300 tackor och ca 700 lamm odlingslandskapet öppet i tio byar. De skapar en levande landsbygd med betesdjur och bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Bräcke kommun anser Björn och Margareta Jonsson, Norrbro Fårgård, vara mycket värdiga kandidater och tilldelar dem årets miljöstipendium.

Sidan publicerad 2017-01-02 av Josefine Larsson