Bräcke - Sveriges första helt fibrerade kommun?

Äntligen har de fem återstående fiberföreningarna blivit beviljade stöd av Länsstyrelsen för sin bredbandsutbyggnad!

Vi närmar oss slutet på en smått otrolig resa. När Bräcke kommun startade med fiberinfrastrukturprogrammet 2012 hade 0,03 % av kommunen tillgång till bredband via optofiber. Nu har alla i kommunen blivit erbjudna fiber vilket har möjliggjorts genom kommunens samarbetsavtal med Skanova och fiberföreningarnas områden. Tillsammans har fiberföreningarna hittills byggt ca 60 % av möjliga anslutningar. Nu senast anslöt sig Pilgrimstad till nätet, och är sannolikt Sveriges första helt uppkopplade tätort.

– Den politiska ambitionen var att alla skulle ha blivit erbjudna bredband via optofiber innan år 2020. Det ser nu ut som att alla som vill kan vara anslutna redan 2017! Ett snabbt bredband bedömer vi vara grundförutsättningen för att kunna bo och bedriva verksamhet var man vill. Fiberföreningarna har gjort ett fantastiskt arbete, säger Bengt Flykt, kommunchef Bräcke Kommun

Lokalt engagemang skapar framtidens bredband
Idén har från början varit att invånarna i ett antal byar bildar en fiberförening som gemensamt bygger ett områdesnät till sina medlemmar. På landsbygden finns möjligheten att få bidrag till ett sådant nät. Kommunen har stöttat fiberföreningarna med bl.a. myndighetskontakter, underlag och samordning. Arbetsmodellen med lokalt engagemang, utarbetades redan 2011.

Modellen med geografiskt breda fiberföreningar och ideellt arbete har gjort att projekten har blivit billigare och samtidigt bidragit till den mycket höga anslutningsgraden.

– Det har varit en lång process och en bitvis knagglig väg att gå då vi lämnade in ansökan till Länsstyrelsen för över 2 år sedan. Men idag är vi land och redo för nästa fas i arbetet nämligen byggstart, säger Ingemar Nilsson i Sjöarnas Fiberförening.

Följande föreningar har nu fått sin stödansökan beviljad:

Sjöarnas fiberförening ek förening
: Bräcke (ej tätort) Bensjö, Sjösjö, Hemsjö med omnejd.

Granen fiber ek förening: Kälarne (ej tätort), Håsjö, Västanede med flera.

Nyhems fiber ek förening: Nyhem, Grötingen, Gastsjön, Dockmyr.

Grönviksfiber ek förening: Grönviken.

E14 fiber ek förening: Byarna efter E14 mellan Gällö och Bräcke (ej tätort).

Samtliga föreningar: Bräcke kommun.

Kontaktpersoner:

Bengt Flykt
Kommunchef
Telefon: 0693-161 10
E-post: bengt.flykt@bracke.se


Sidan publicerad 2016-03-29 av Josefine Larsson