Bräcke tycker till om landsbygdspolitiken

Bland de 75 förslagen som den Parlamentariska Landsbygdskommittén lämnat lyfter Bräcke kommun i sitt remissyttrande särskilt fram landsbygdsbedömningar av förslag, att staten måste ha närvaro i alla delar av landet och ett näringslivspaket riktat till 23 prioriterade kommuner.

Vill du veta mer kan du läsa hela yttrandet som pdf.PDF

Sidan publicerad 2017-03-22 av Liv Edström