Dags för sandupptagning

Våren betyder kanske solsken, troligtvis kalla vindar men alltid att sanden som spridits på vinterns hala vägar ska bort. Nu är det dags!

Den isiga vintern 2016/2017 gick det åt dubbelt så mycket sand som vanligt för att bekämpa halkan i Bräcke kommun. Sopningen av trottoarer och andra ytor pågår nu för fullt runt om på de kommunala gatorna och under vecka 17 och 18 kommer ett specialfordon att ta upp sanden längs med gatorna.

Om du bor i en villa sopar du själv upp den sand som du spridit på din fastighet under vintern, och sparar den förslagsvis till nästa år.

Sidan publicerad 2017-04-21 av Liv Edström