Dags för slamtömning

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsföreskrifter. Den ordinarie slamtömningsperioden pågår ungefär från april till november och du behöver inte närvara vid slamtömningen.

Slam från hushåll får bara tas omhand av kommunen genom vår entreprenör Revsunds Transport AB.

Vid tömning sugs hela brunnens innehåll upp och avvattnas i slambilen. Slammet blir kvar i bilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen. I och med att vi avvattnar slammet minskas transporterna.

Brunnslocket färgmarkeras när tömningen är utförd och 2017 är markeringen gul.

Läs mer om Bräcke kommuns slamtömning här.

Sidan publicerad 2017-06-08 av Josefine Larsson